Navigaatio

Eettiset säännöt

Pohjois-Karjalan Liikunta ry / Lieksan Hiihtoseura ry

Me allekirjoittaneet tahon edustajat olemme käsitelleet seurassamme seuraavia eettisiä sääntöjä. Samalla olemme päättäneet hyväksyä ne oman toimintamme suuntaviitoiksi. Sääntöihin sitoutumalla rakennamme eettisesti tasokasta pohjoiskarjalaista liikunta- ja urheilukulttuuria.


1. OTAMME KAIKKI MUKAAN

Urheilu- ja liikuntaseuroina järjestämme vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Pidämme seuratoiminnan ovet avoimena kaikille ikään, sukupuoleen, etniseen tai sosiaaliseen taustaan katsomatta.

2. SEURASSAMME KAIKKI SAAVAT LIIKKUA JA URHEILLA

Järjestämme toimintamme siten, että kaikki saavat urheilla ja liikkua. Ketään ei pidetä pysyvästi ”vilttiketjussa”.

3. SEURATOIMINTAMME ON AVOINTA

Halukkaat pääsevät tutustumaan seuratoimintoihimme. Kerromme mielellämme millaisiin tavoitteisiin pyrimme.

4. PIDÄMME LUPAUKSEMME

Seurapäättäjinä huolehdimme, että lupaukset pidetään. Yhteistyökumppaneidemme tulee voida olla vakuuttuneita siitä, että kunnioitamme lupauksia ja sitoudumme sopimuksiin.

5. NOUDATAMME SÄÄNTÖJÄ

Sääntöjä noudattamalla takaamme sen, että toiminnoissa mukana olevien välinen yhteistyö sujuu. Urheilijat, liikkujat, ohjaajat, valmentajat, toimitsijat ja muut mukana olevat sitoutuvat osaltaan noudattamaan sääntöjä tinkimättömästi.

6. KUNNIOITAMME KANSSAIHMISIÄ

Seuramme kaikissa toiminnoissa kunnioitamme kanssaihmisiä. Suvaitsemattomuus, toisten pilkkaaminen, nimittely ja muunlainen väheksyminen sekä fyysinen ja psyykkinen häirintä eivät kuulu liikunnan ja urheilun toimintakäytäntöihin. Vaikutamme aktiivisesti katsomo- ja yleisökulttuurin kehittämiseen.

7. EDISTÄMME TERVEYTTÄ

Urheillen ja liikkuen edistämme terveyttä, lisäämme ihmisten hyvinvointia ja tuotamme iloa. Valmentajat, ohjaajat ja muut toimijat valistavat terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Kilpa- ja huippu-urheilijoiden on tunnistettava oma esikuvavaikutuksensa.

8. ARVOSTAMME YMPÄRISTÖÄ

Liikunnan ja urheilun toimijoina otamme teoissamme huomioon ympäristökysymykset. Kestävän kehityksen hengessä vaikutamme niin, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia puhtaasta luonnosta. Ympäristöarvoihin kasvattamisessa eivät urheilu- ja liikuntaihmisetkään voi olla toimettomia.


Olemme hyväksyneet edellä esitetyn eettisen säännön:

Lieksassa 8.11.2023

Lieksan Hiihtoseura ry
Hallitus